Adatvédelmi irányelvek

  1. Adatkezelő megnevezése
Teljes név:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
EU adószám:
Kaplonyi Benjámin ev.
54947216
56314090-2-30
HU56314090
Központi e-mail cím:
Rendelések:
info@stopcsomagolas.hu
rendeles@stopcsomagolas.hu
Telefonszám:+36 70/204-3633
Honlapja:https://www.stopcsomagolas.hu
Székhelye:3300 Eger, Almagyar u. 8. FSZ/1
Postai címe:3300 Eger, Almagyar u. 8. FSZ/1

2. Jogszabályi háttér
Kaplonyi Benjámin ev. (StopCsomagolás!) keretében gyűjtött személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályi háttér a meghatározó:

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
• Jelen szabályok kialakításakor a StopCsomagolás! különös tekintettel vette figyelembe továbbá az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

3. A kezelt adatok köre

  • Családi- és utónév
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Szállítási és/vagy számlázási cím (Lakcím)
  • Vállalkozás esetén adószám


Az adatkezelés célja
A fenti adatok kezelésének célja Kaplonyi Benjámin ev. (StopCsomagolás!) számára, hogy a megrendelt termékek kiszállítása/feladása során megfelelően tudja kiállítani a hivatalos dokumentumokat mint pl: szállítólevél, számla, nyugta; megfelelő helyre tudjon szállítani/küldeni illetve a gördülékenyebb rendelési kommunikáció végett.

Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozás során megadott e-mail címét marketing jellegű tevékenységből adódóan tároljuk, melyet természetesen el kell fogadni.

Részletes tájékoztató letölthető: KATTINTSON IDE

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Látogatói aktivitás mérése Barion Pixel rendszerrel

A Barion Pixel egy, a Kereskedő weboldalában elhelyezett java script alapú mérőkód (a Google Analytics és a Facebook Pixel működéséhez hasonló), ami a weboldal látogatóinak aktivitását követi. A weboldalban elhelyezett Barion Pixel a látogatókról olyan adatokat gyűjt, mint például, hogy milyen termékeket láttak, mire kattintottak, kerestek, miket tettek kosárba, miket vettek meg. ( Követett események részletes leírása >>>) Az adatokat a Barion szerverei részére továbbítja, a Kereskedőnél ezek nem kerülnek sem gyűjtésre, sem tárolásra, sem kezelésre.

A csalásmegelőzési célú adatkezelés a Barion jogos érdekének, míg a marketing célú adatkezelés kizárólag a weboldal látogatójának hozzájárulásán alapul, a hatályos magyar és Európai Uniós rendelkezéseknek megfelelően. A csalásmegelőzési célról a Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pontjában, míg a marketing célról Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pontjában találsz részletes információkat. Ezen tájékoztatóknak megfelelően az adatkezelésünk teljesen transzparens és kontrollálható a weboldal látogatója számára.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján, melyet a megrendelés leadásával, elküldésével Ön el is fogad.

5. Az adatkezelés időtartama
A megrendelés során a rendelés lebonyolításáig, ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.
Az adatkezelés megszüntetését (a részvételi szándék lemondását) az info@stopcsomagolas.hu e-mail címre történő kérelmével a rendelésnél megadott e-mail címről teheti meg.

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

6. Az adatokhoz való hozzáférés
Az Ön által megadott személyes adatokat a StopCsomagolás! a kiszállítással és megrendeléssel kapcsolatban Kaplonyi Benjámin ev. kezeli, kizárólag a megrendelés továbbítása és gördülékeny lebonyolítása céljából. Sem a StopCsomagolás!, sem Kaplonyi Benjámin ev. nem adja át az Ön személyes adatait harmadik félnek.

7. Adatbiztonsági intézkedések
Kaplonyi Benjámin ev. az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan gyűjti. Kaplonyi Benjámin ev. az Önként megadott adatokat a RackHost tárhelyszolgáltató által rendelkezésre bocsájtott www.stopcsomagolas.hu webcím alatt tárolja, egyéb adatkezelőt nem vesz igénybe, végül a hozzájárulás visszavonását vagy az adatok elévülését követően megsemmisíti. Kaplonyi Benjámin ev. az adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
Kaplonyi Benjámin ev. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Az Infotv. 14. §-a alapján Önt a tárolt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
• tájékoztatáshoz való jog,
• helyesbítéshez való jog,
• törléshez való jog.

Tájékoztatás-kéréshez való jog
Ön a tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeken írásban információt kérhet Kaplonyi Benjámin ev.-tól a következőkről:
• mely személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen adatkezelési céllal,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli.
Az Ön kérésének Kaplonyi Benjámin ev. 30 napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz eleget. A hitelesség megállapításához szükséges, hogy Ön kérelmében a megrendeléskor megadott, vagy Kaplonyi Benjámin ev. nyilvántartásában szereplő e-mail címéről kezdeményezze a kérést.

Helyesbítéshez való jog
Ön a megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatai módosításra kerüljenek. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott a neve, e-mail címe, lakcíme, telefonszáma, adószáma stb. A kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást a kérés beérkezését követő 30 napon belül elvégezzük.

Törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott e-mail címen kérheti, hogy Kaplonyi Benjámin ev. által a rendeléssel kapcsolatban tárolt személyes adatait töröljük. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesítjük, melyről a jelentkezéskor megadott e-mail címén értesítjük.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Elsődlegesen kérjük, hogy panaszával forduljon bizalommal közvetlenül az adatkezelőhöz, Kaplonyi Benjámin ev.-hez, igyekszünk az esetlegesen előforduló jogsérelmeket orvosolni.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság elérhetősége:
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +361 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fentieken túlmenően jogainak megsértése esetén fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.